Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 18. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:1 Megjelenék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő űl vala a sátor ajtajában, a hő napon.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:1 Azután megjelent neki az ÚR Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:1
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:2 És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll ő előtte. És látván, eléjök siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:2 Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:2
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:3 És monda: Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:3 és így szólt: Uram, ha megnyertem jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:3
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:4 Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:4 Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:4
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:5 Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsétek meg a ti szíveteket, azután menjetek tovább, mert azért tértetek be a ti szolgátokhoz. És mondának: Cselekedjél, a mint szólál.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:5 Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el! Ők azt felelték: Tedd azt, amit mondtál!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:5
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:6 És besiete Ábrahám a sátorba Sárához és monda: Siess, gyúrj meg három mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:6 Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta: Siess, dagassz meg három mérték finomlisztet, és süss lángost!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:6
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:7 A baromhoz is elfuta Ábrahám, és hoza egy gyenge kövér borjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:7 Kiszaladt Ábrahám a csordához is, fogott egy szép szopós borjút, és odaadta a legényének, az pedig gyorsan elkészítette.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:7
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:8 És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjök tevé: és ő mellettök áll vala a fa alatt, azok pedig evének.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:8 Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészíttetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:8
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:9 És mondának néki: Hol van Sára a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:9 Azután ezt kérdezték tőle: Hol van Sára, a feleséged? Ő így felelt: Itt a sátorban.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:9
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:10 És monda: Esztendőre ilyenkor bizonynyal megtérek hozzád és ímé akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta megett vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:10 Egyikük azt mondta: Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek, Sárának fia lesz! Sára meg ott hallgatódzott a háta mögött a sátor bejáratánál.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:10
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:11 Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának; megszünt vala Sáránál az asszonyi természet.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:11 Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:11
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:12 Nevete azért Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-é gyönyörűségem? meg az én uram is öreg!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:12 Sára nevetett magában, és azt gondolta: Miután megvénültem, lehet-e gyönyörűségem? Meg az uram is öreg!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:12
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:13 És monda az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván: Vajjon csakugyan szűlhetek-é, holott én megvénhedtem?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:13 De az ÚR megkérdezte Ábrahámot: Miért nevetett Sára, és miért mondta: Ugyan, hogy szülhetnék öreg létemre?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:13
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:14 Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:14 Van-e valami lehetetlen az ÚR számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:14
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:15 Sára pedig megtagadá, mondván: Nem nevettem én; mivelhogy fél vala. De monda az Úr: Nem úgy van, mert bizony nevettél.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:15 Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevetett. Az ÚR azonban így szólt: De bizony nevettél!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:15
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:16 Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Sodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velök méne, hogy elkisérje őket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:16 Amikor a férfiak elindultak, és Sodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:16
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:17 És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:17 Az ÚR ezt mondta: Eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:17
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:18 Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:18 Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:18
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:19 Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:19 Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az ÚR útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az ÚR is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:19
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:20 Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:20 Azért ezt mondta az ÚR: Mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:20
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:21 Alámegyek azért és meglátom, vajjon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:21 lemegyek, hogy megnézzem: vajon csakugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem. Tudni akarom.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:21
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:22 És elfordulának onnan a férfiak, és menének Sodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:22 Amikor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az ÚR előtt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:22
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:23 És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonoszszal egybe?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:23 Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:23
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:24 Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-é, és nem kedvezel-é a helynek az ötven igazért, a kik abban vannak?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:24 Hátha van ötven igaz ember abban a városban? Akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az ötven igazért, akik ott laknak?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:24
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:25 Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonoszszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:25 Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled! Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:25
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:26 És monda az Úr: Ha találok Sodomában a városon belől ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:26 Az ÚR így felelt: Ha találok Sodoma városában ötven igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:26
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:27 És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:27 Ábrahám újból megszólalt: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én Uramnak, bár én csak por és hamu vagyok.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:27
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:28 Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-é az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:28 De ha az ötven igaznak öt híja lesz, elpusztítod-e az öt miatt az egész várost? Ő ezt felelte: Nem pusztítom el, ha találok ott negyvenötöt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:28
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:29 És ismét szóla hozzá és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda Ő: Nem teszem meg a negyvenért.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:29 Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte: Hátha negyven található ott? Az ÚR így felelt: Nem teszem meg a negyvenért.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:29
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:30 Mégis monda: Kérlek, ne haragudjék meg az én Uram ha szólok: Hátha találtatnak ott harminczan? És Ő felele: Nem teszem meg, ha találok ott harminczat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:30 Ne induljon föl az én Uram, hogy beszélek - szólt Ábrahám -, de hátha csak harminc található ott? Ő így felelt: Nem teszem meg, ha találok ott harmincat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:30
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:31 És ő monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak: Hátha találtatnak ott húszan? Felele: Nem vesztem el a húszért.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:31 Ábrahám ezt mondta: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én Uramnak: hátha húsz található ott? Ő így felelt: Nem pusztítom el a húszért.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:31
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:32 És monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen? És Ő monda: Nem vesztem el a tízért.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:32 Ábrahám ezt mondta: Ne induljon föl az én Uram, hogy még egyszer szólok: de hátha csak tíz található ott? Ő így felelt: Nem pusztítom el a tízért.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:32
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:33 És elméne az Úr, minekutánna elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:33 Amint az ÚR bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 18:33
  Mózes I. könyve 17  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 19  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 18. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség