Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


120 kérdés a bibliai próféciákról - Arno Froese

Arno Froese

120 kérdés a bibliai próféciákról

Károli Biblia - nagy, vajszínű -

Károli Biblia - nagy, vajszínű

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Biblia - Bőr, Károli, nagy családi -

Biblia - Bőr, Károli, nagy családi

A Biblia ismerete kommentársorozat 7. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 7.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 17. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:1 Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:1 Amikor Abrám kilencvenkilenc éves volt, megjelent Abrámnak az ÚR, és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten. Járj énelőttem, és légy feddhetetlen!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:1
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:2 És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:2 Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:2
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:3 És arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:3 Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:3
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:4 A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:4 Ez lesz az én szövetségem veled: Sok nép atyja leszel!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:4
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:5 És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:5 Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:5
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:6 És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:6 Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:6
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:7 És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:7 Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:7
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:8 És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:8 Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:8
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:9 Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:9 Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:9
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:10 Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi körűlmetéltessék nálatok.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:10 Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök: metéljenek körül nálatok minden férfit!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:10
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:11 És metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:11 Metéljétek körül szeméremtestetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:11
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:12 Nyolcznapos korában körűlmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél; akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, a ki nem a te magodból való.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:12 Nyolcnapos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket nemzedékről nemzedékre, akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami idegentől, aki nem a te utódaid közül való.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:12
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:13 Körűlmetéltetvén körűlmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett; és örökkévaló szövetségűl lesz az én szövetségem a ti testeteken.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:13 Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, akit pénzen vásároltak. Ott lesz az én szövetségem a testeteken örök szövetségként.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:13
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:14 A körűlmetéletlen férfi pedig, a ki körűl nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közűl, mert felbontotta az én szövetségemet.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:14 A körülmetéletlen férfi, akinek nem metélték körül szeméremteste bőrét, az irtassék ki népe közül, mert elutasította szövetségemet.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:14
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:15 És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:15 Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:15
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:16 És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:16 Mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle neked; megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:16
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:17 Ekkor arczára borúla Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajjon száz esztendős embernek lesz-é gyermeke? avagy Sára kilenczven esztendős lévén, szűlhet-é?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:17 Ábrahám arcra borult, de nevetett, és azt mondta magában: Százesztendős embernek lehet-e gyermeke? Vagy Sára kilencven éves létére szülhet-e?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:17
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:18 És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:18 És ezt mondta Ábrahám azt Istennek: Bárcsak Izmael életét oltalmaznád!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:18
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:19 Az Isten pedig monda: Kétségnélkűl a te feleséged Sára szűl néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségűl az ő magvának ő utánna.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:19 De Isten ezt mondta: Nem! Sára, a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:19
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:20 Ismáel felől is meghallgattalak: Ímé megáldom őt, és megszaporítom őt és megsokasítom őt felette nagyon; tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:20 Izmael dolgában is meghallgatlak: megáldom őt, és nagyon megszaporítom és megsokasítom utódait. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:20
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:21 Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit néked szűl Sára ez időkorban a következő esztendőben.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:21 De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:21
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:22 És elvégezé vele való beszédét, és felméne az Isten Ábrahámtól.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:22 Amikor Isten befejezte beszédét, eltávozott Ábrahámtól.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:22
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:23 Vevé azért Ábrahám Ismáelt az ő fiát, és háza minden szülöttét, és mind a pénzén vetteket, minden férfiat Ábrahám házanépe közűl és körűlmetélé férfitestöknek bőrét ugyanazon napon, a mikor szólott vala vele az Isten.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:23 Ezután fogta Ábrahám a fiát, Izmaelt, meg a házában született, vagy pénzen vásárolt összes szolgáját, Ábrahám házanépéből az összes férfit, és körülmetélte szeméremtestük bőrét még azon a napon, ahogyan meghagyta neki Isten.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:23
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:24 Ábrahám pedig kilenczvenkilencz esztendős vala, mikor körűlmetélé az ő férfitestének bőrét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:24 Ábrahám kilencvenkilenc esztendős volt, amikor szeméremteste bőrét körülmetélték.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:24
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:25 Ismáel pedig az ő fia tizenhárom esztendős vala, mikor körűlmetélék az ő férfitestének bőrét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:25 Fia, Izmael tizenhárom esztendős volt, amikor szeméremteste bőrét körülmetélték.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:25
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:26 Ugyanazon napon metéltetett körűl Ábrahám és Ismáel az ő fia.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:26 Ugyanazon a napon metélték körül Ábrahámot, a fiát, Izmaelt
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:26
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:27 És házának minden férfi tagja, háza szülöttei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körűlmetéltetének.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:27 és házanépéből az összes férfit. Mind a házban született, mind az idegentől pénzen vásárolt szolgákat körülmetélték vele együtt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 17:27
  Mózes I. könyve 16  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 18  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 17. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség