Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai rejtvényes füzetek - 4. Jónás és a nagy hal - Bethan James, Honor Ayres

Bethan James, Honor Ayres

Bibliai rejtvényes füzetek - 4. Jónás és a nagy hal

Bevezetés a Biblia világába 3. -

Bevezetés a Biblia világába 3.

Biblia, Bőr, Károli, Standard -

Biblia, Bőr, Károli, Standard

Revideált új fordítású Biblia konkordanciával - Nagy, bőrkötéses, arany széllel -

Revideált új fordítású Biblia konkordanciával - Nagy, bőrkötéses, arany széllel

Útravalók a Bibliából - Kathryn Smith

Kathryn Smith

Útravalók a Bibliából

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 16. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:1 És Szárai, az Ábrám felesége nem szűle néki; de vala néki egy Égyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:1 Száraj, Abrám felesége nem szült neki. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:1
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:2 Monda azért Szárai Ábrámnak: Ímé az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szűljek: kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán az által megépülök, és engede Ábrám a Szárai szavának.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:2 Száraj ezt mondta Abrámnak: Íme, az ÚR nem engedett szülnöm, menj be a szolgálómhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Abrám Száraj szavára.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:2
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:3 Vevé tehát Szárai, Ábrám felesége az Égyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, tíz esztendővel azután, hogy Ábrám a Kanaán földén letelepedék, és adá azt Ábrámnak az ő férjének feleségül.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:3 Akkor Száraj, Abrám felesége, fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, és férjének, Abrámnak adta, hogy legyen az asszonya; tíz esztendővel azután, hogy Abrám megtelepedett Kánaán földjén.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:3
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:4 És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében; ez pedig a mint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának ő előtte
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:4 És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:4
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:5 Monda azért Szárai Ábrámnak: Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe szolgálómat, és mivelhogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr én közöttem és te közötted.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:5 Ezért Száraj ezt mondta Abrámnak: Miattad ért engem sérelem! Magam adtam öledbe a szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az ÚR!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:5
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:6 És monda Ábrám Szárainak: Imé a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele a mit jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Szárai, és az elfuta ő előle.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:6 Abrám így felelt Szárajnak: Hiszen kezedben van a szolgálód, csinálj vele, amit jónak látsz! Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:6
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:7 És találá őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, a mely a Súrba menő úton van.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:7 Az ÚR angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:7
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:8 És monda: Hágár, Szárai szolgálója! honnan jössz és hová mégy? És az monda: Az én asszonyomnak, Szárainak színe elől futok én.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:8 és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálója! Honnan jössz, és hová mégy? Ő így felelt: Úrnőm elől, Száraj elől futok.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:8
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:9 Akkor monda néki az Úr angyala: Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:9 Azt mondta neki az ÚR angyala: Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:9
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:10 És monda néki az Úrnak angyala: Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:10 Ezt is mondta neki az ÚR angyala: Nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:10
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:11 És monda néki az Úrnak angyala: Ímé te terhes vagy, és szűlsz fiat; és nevezd nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:11 Majd ezt mondta neki az ÚR angyala: Ím, teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert hallott az ÚR nyomorúságodról.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:11
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:12 Az pedig vadtermészetű ember lesz: az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene; és minden ő atyjafiának ellenébe üti fel sátorát.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:12 Szilaj ember lesz ez! Kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:12
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:13 És nevezé Hágár az Úrnak nevét, a ki ő vele szólott vala: Te vagy a látomás Istene. Mert monda: Avagy nem e helyen láttam a látomás után?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:13 Azután így nevezte az URat, aki szólt hozzá: Te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta: Én is láthattam itt, aki engem látott.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:13
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:14 Annakokáért nevezé azt a forrást Lakhai Rói forrásának; ott van Kádes és Béred között.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:14 Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói-kútnak. Ott van most is Kádés és Bered között.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:14
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:15 És fiat szűle Hágár Ábrámnak, és nevezé Ábrám az ő fiának nevét, a kit Hágár szűl vala néki, Ismáelnek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:15 Ezután fiút szült Hágár Abrámnak. Abrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:15
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:16 Ábrám pedig nyolczvanhat esztendős vala, a mikor Hágár Ismáelt szűlé Ábrámnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:16 Abrám nyolcvanhat esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Abrámnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 16:16
  Mózes I. könyve 15  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 17  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 16. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség