Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 15. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:1 E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:1 Ezek után az események után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:1
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:2 És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:2 De Abrám ezt mondta: Ó, Uram, URam! Mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:2
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:3 És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:3 Nem adtál nekem utódot - mondta Abrám -, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:3
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:4 És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:4 Ekkor így szólt hozzá az ÚR: Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:4
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:5 És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Igy lészen a te magod.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:5 Azután kivezette az ÚR, és azt mondta: Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Azt mondta neki: Ennyi utódod lesz!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:5
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:6 És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:6 Abrám hitt az ÚRnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:6
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:7 És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedűl.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:7 Azután ezt mondta neki: Én az ÚR vagyok, aki kihoztalak Úr-Kaszdimból, és neked adom ezt a földet örökségül.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:7
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:8 És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:8 Abrám ezt mondta: Ó, Uram, URam! Miből tudom meg, hogy én öröklöm azt?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:8
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:9 És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerliczét és egy galambfiat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:9 Ezt mondta neki: Hozz nekem egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét és egy hároméves kost, egy gerlicét és egy galambot.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:9
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:10 Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele részét a másik fele része átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:10 Elhozta neki mindezeket, azután kettéhasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el; de a madarakat nem hasította ketté.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:10
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:11 És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:11 Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elhessegette őket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:11
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:12 És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy setétség szálla ő reá.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:12 Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Abrám, és rémítő nagy sötétség borult rá.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:12
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:13 És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:13 Ekkor az ÚR azt mondta Abrámnak: Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék: rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket négyszáz évig.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:13
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:14 De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:14 De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:14
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:15 Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:15 Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:15
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:16 Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:16 Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:16
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:17 És mikor a nap leméne és setétség lőn, ímé egy füstölgő kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:17 Amikor lement a nap, és koromsötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át ezek között a húsdarabok között.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:17
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:18 E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:18 Ezen a napon kötött az ÚR szövetséget Abrámmal, és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:18
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:19 A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:19 a kénieket, kenizzieket és kadmóniakat,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:19
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:20 A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:20 a hettitákat, perizzieket és refáiakat,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:20
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:21 Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:21 az emóriakat és kánaániakat, a girgásiakat és jebúsziakat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 15:21
  Mózes I. könyve 14  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 16  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 15. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség