Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Ki kicsoda a Bibliában - Stephen Motyer

Stephen Motyer

Ki kicsoda a Bibliában

Bevezetés a Biblia világába 2. -

Bevezetés a Biblia világába 2.

Jézus születése DVD (Legkisebbek Bibliája) - Gwen Ellis

Gwen Ellis

Jézus születése DVD (Legkisebbek Bibliája)

Bibliaborító - Kézzel készített, kis méret -

Bibliaborító - Kézzel készített, kis méret

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi, bőrkötéses, aranyszéllel -

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi, bőrkötéses, aranyszéllel

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 14. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:1 Lőn pedig Amrafelnek, Sineár királyának és Ariókhnak, Elászár királyának, Khédorlaomernek, Élám királyának, és Thidálnak, a Góim királyának napjaiban:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:1 Történt pedig Amráfelnak, Sineár királyának, Arjóknak, Ellászár királyának, Kedorláómernak, Élám királyának és Tidálnak, Góim királyának az idejében,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:1
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:2 Hadat indítának ezek Bera, Sodoma királya ellen, Birsa, Gomora királya ellen, Sináb, Admáh királya ellen, Seméber, Czeboim királya ellen és Bélah, azaz Czoár királya ellen.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:2 hogy ezek háborút indítottak Bera, Sodoma királya, Birsa, Gomora királya, Sináb, Admá királya, Seméber, Cebóim királya és Bela, azaz Cóar királya ellen.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:2
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:3 Mind ezek a Sziddim völgyében egyesűlének; ez a Sóstenger.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:3 Mindezek a Sziddím-völgyben egyesültek, ahol most a Sós-tenger van.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:3
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:4 Tizenkét esztendeig szolgálták vala Khédorlaomert, és a tizenharmadik esztendőben ellene támadtak vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:4 Tizenkét évig szolgálták Kedorláómert, de a tizenharmadik esztendőben fellázadtak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:4
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:5 A tizennegyedik esztendőben pedig eljöve Khédorlaomer, és a királyok, a kik ő vele valának, és megverék a Refeusokat Asztheroth Kárnajimban, és a Zuzeusokat Hámban, és az Emeusokat Sávé-Kirjáthajimban.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:5 Ezért a tizennegyedik esztendőben eljött Kedorláómer a vele tartó királyokkal, és megverték a refáiakat Asterót-Karnaimban, a zúziakat Hámban, az émieket Sávé-Kirjátaimban
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:5
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:6 És a Horeusokat az ő hegyökön, a Seiren, egész Él-Páránig, mely a puszta mellett van.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:6 és a hóriakat a maguk hegyén, a Széíren, egészen Él-Páránig, amely a puszta mellett van.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:6
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:7 És megtérének s menének Hén Mispátba, azaz Kádesbe, és elpusztíták az Amálekiták egész mezőségét, és az Emoreusokat is, kik laknak vala Háczaczon-Thámárban.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:7 Azután megfordultak, és Én-Mispátba, azaz Kádésba mentek, leverték az amálékiak egész mezejét és az emóriakat is, akik Hacecón-Támárban laktak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:7
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:8 Kiméne tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admáh királya, Czeboim királya, és Bélah, azaz Czoár királya, és megütközének azokkal a Sziddim völgyében:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:8 Kivonult tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admá királya, Cebóim királya és Bela, azaz Cóar királya is, és a Sziddím-völgyben csatarendbe álltak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:8
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:9 Khédorlaomerrel, Élám királyával, és Thidállal, Gójim királyával, Amráfellel, Sineár királyával, és Ariókhkal, Elászár királyával: négy király öt ellen.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:9 Kedorláómerral, Élám királyával, Tidállal, Góim királyával, Amráfellal, Sineár királyával és Arjókkal, Ellászár királyával szemben: négy király öt ellen.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:9
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:10 A Sziddim völgye pedig tele vala szurok-forrásokkal. És megfutamodának Sodoma és Gomora királyai, és azokba esének: a megmaradottak pedig a hegységbe futának.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:10 A Sziddím-völgy tele volt szurokforrásokkal. Amikor Sodoma és Gomora királyai megfutamodtak, beleestek azokba, a megmaradtak pedig a hegységbe futottak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:10
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:11 És elvivék Sodomának és Gomorának minden jószágát és minden eleségét; és elmenének.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:11 Elvitték Sodoma és Gomora minden jószágát és minden eleségét, azután elvonultak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:11
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:12 Elvivék Lótot is az Ábrám atyjafiának fiát jószágostól együtt, és elmenének; mert Lót Sodomában lakik vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:12 Elvitték Lótot is, Abrám testvérének a fiát, jószágával együtt, és elvonultak. Ő akkor Sodomában lakott.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:12
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:13 Eljöve pedig egy menekűlt és hírűl hozá a héber Ábrámnak, a ki lakik vala az Emoreus Mamrénak, Eskol atyjafiának és Áner atyjafiának tölgyesében, a kik meg Ábrámnak szövetségesei valának.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:13 De jött egy menekült, és hírt hozott a héber Abrámnak, aki akkor az emóri Mamrénak, Eskól és Ánér testvérének a tölgyesében lakott. Ők meg Abrám szövetségesei voltak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:13
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:14 A mint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé házában nevekedett háromszáz tizennyolcz próbált legényét és üldözve nyomula Dánig.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:14 Amint meghallotta Abrám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte háromszáztizennyolc legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:14
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:15 És csapatokra oszolván ellenök éjszaka ő és szolgái, megveré őket, és űzé őket mind Hóbáig, a mely Damaskustól balra esik.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:15 Éjszaka azután csapatokra oszoltak, szolgáival együtt rájuk támadt, megverte, és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:15
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:16 És visszahozá mind a jószágot; Lótot is, az ő atyjafiát jószágával egybe visszahozá, meg az asszonyokat és a népet.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:16 Visszahozott minden jószágot. Visszahozta unokaöccsét, Lótot is jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:16
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:17 Minekutánna pedig visszatért Khédorlaomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, kiméne ő elébe Sodomának királya a Sáve völgyébe, azaz a király völgyébe.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:17 Miután így megverte Kedorláómert és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje a Sávé-völgybe, azaz a Király-völgybe.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:17
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:18 Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:18 Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a Felséges Isten papja volt,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:18
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:19 És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:19 megáldotta őt, és ezt mondta: Áldott vagy Abrám a Felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:19
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:20 Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:20 És áldott a Felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet! Abrám pedig tizedet adott neki mindenből.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:20
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:21 És monda Sodoma királya Ábrámnak: Add nékem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:21 Sodoma királya ezt mondta Abrámnak: Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:21
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:22 És monda Ábrám Sodoma királyának: Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a Magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:22 De Abrám így válaszolt Sodoma királyának: Fölemelt kézzel esküszöm az ÚRra, a Felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:22
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:23 Hogy én egy fonalszálat, vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, a mi a tiéd, hogy ne mondjad: Én gazdagítottam meg Ábrámot.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:23 hogy egy szál fonalat vagy egy saruszíjat sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhasd: Én tettem gazdaggá Abrámot.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:23
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:24 Semmi egyebet, csupán a legények élelmét, és ama férfiak részét, kik én velem eljöttek volt: Áner, Eskhol, Mamré, ők vegyék ki az ő részöket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:24 Rólam ne legyen szó, csak arról, amit megettek a legények, meg azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak: Anér, Eskól és Mamré kapják meg a részüket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 14:24
  Mózes I. könyve 13  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 15  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 14. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Egyszerű fordítás - Újszövetség