Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Jézus meséskönyve, a Biblia - Sally Lloyd-Jones

Sally Lloyd-Jones

Jézus meséskönyve, a Biblia

Biblia - közepes méret - keménytáblás -

Biblia - közepes méret - keménytáblás

Biblia

Biblia "Szellemes", kiscsaládi - bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

Detektív Biblia -

Detektív Biblia

Szent Biblia Exkluzív Nagy (drapp-sötétzöld) -

Szent Biblia Exkluzív Nagy (drapp-sötétzöld)

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:1 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:1 At the first God made the heaven and the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:2 A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Szelleme lebeg vala a vizek felett.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:2 And the earth was waste and without form; and it was dark on the face of the deep: and the Spirit of God was moving on the face of the waters.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:3 És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:3 Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:3 And God said, Let there be light: and there was light.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:4 És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:4 Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:4 And God, looking on the light, saw that it was good: and God made a division between the light and the dark,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:5 És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:5 És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:5 Naming the light, Day, and the dark, Night. And there was evening and there was morning, the first day.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:6 És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:6 Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:6 And God said, Let there be a solid arch stretching over the waters, parting the waters from the waters.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:7 Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:7 Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:7 And God made the arch for a division between the waters which were under the arch and those which were over it: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:8 És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:8 Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:8 And God gave the arch the name of Heaven. And there was evening and there was morning, the second day.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:9 És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:9 Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:9 And God said, Let the waters under the heaven come together in one place, and let the dry land be seen: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:10 És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:10 Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:10 And God gave the dry land the name of Earth; and the waters together in their place were named Seas: and God saw that it was good.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:11 Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:11 Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:11 And God said, Let grass come up on the earth, and plants producing seed, and fruit-trees giving fruit, in which is their seed, after their sort: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:12 Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:12 Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:12 And grass came up on the earth, and every plant producing seed of its sort, and every tree producing fruit, in which is its seed, of its sort: and God saw that it was good.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:13 És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:13 lett este, és lett reggel: harmadik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:13 And there was evening and there was morning, the third day.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:14 És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:14 Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:14 And God said, Let there be lights in the arch of heaven, for a division between the day and the night, and let them be for signs, and for marking the changes of the year, and for days and for years:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:15 És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:15 Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:15 And let them be for lights in the arch of heaven to give light on the earth: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:16 Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:16 Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:16 And God made the two great lights: the greater light to be the ruler of the day, and the smaller light to be the ruler of the night: and he made the stars.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:17 És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:17 Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:17 And God put them in the arch of heaven, to give light on the earth;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:18 És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:18 és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:18 To have rule over the day and the night, and for a division between the light and the dark: and God saw that it was good.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:19 És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:19 Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:19 And there was evening and there was morning, the fourth day.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:20 És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:20 Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:20 And God said, Let the waters be full of living things, and let birds be in flight over the earth under the arch of heaven.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:21 És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:21 És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:21 And God made great sea-beasts, and every sort of living and moving thing with which the waters were full, and every sort of winged bird: and God saw that it was good.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:22 És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:22 Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:22 And God gave them his blessing, saying, Be fertile and have increase, making all the waters of the seas full, and let the birds be increased in the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:23 És lőn este és lőn reggel, ötödik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:23 Így lett este, és lett reggel: ötödik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:23 And there was evening and there was morning, the fifth day.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:24 Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:24 Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:24 And God said, Let the earth give birth to all sorts of living things, cattle and all things moving on the earth, and beasts of the earth after their sort: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:25 Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatotokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:25 Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:25 And God made the beast of the earth after its sort, and the cattle after their sort, and everything moving on the face of the earth after its sort: and God saw that it was good.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:26 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:26 And God said, Let us make man in our image, like us: and let him have rule over the fish of the sea and over the birds of the air and over the cattle and over all the earth and over every living thing which goes flat on the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:27 Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:27 And God made man in his image, in the image of God he made him: male and female he made them.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:28 És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:28 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:28 And God gave them his blessing and said to them, Be fertile and have increase, and make the earth full and be masters of it; be rulers over the fish of the sea and over the birds of the air and over every living thing moving on the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:29 És monda Isten: Imé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledül.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:29 Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:29 And God said, See, I have given you every plant producing seed, on the face of all the earth, and every tree which has fruit producing seed: they will be for your food:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:30 A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:30 Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:30 And to every beast of the earth and to every bird of the air and every living thing moving on the face of the earth I have given every green plant for food: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:31 És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:31 És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:31 And God saw everything which he had made and it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.
  Jelenések könyve 2  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 1. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English